Βαρύ πυροβολικό της επιχείρησης αποτελούν οι άνθρωποί της.

Αρτια καταρτισμένοι, σε διαρκή εκπαίδευση όλοι, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, με υψηλό ήθος και συνέπεια.

  • Δεκάδες πιστοποιήσεις
  • Εκατοντάδες συμμετοχές σε συνέδρια
  • Χιλιάδες ώρες εμπειρίας