Σύμφωνα με

  • τις λειτουργικές
  • τις επιχειρησιακές
  • τις αισθητικές

ανάγκες του κάθε πελάτη μας

και με σεβασμό στο κοστολόγιο και το χρονοδιάγραμμα του έργου,

εκπονούμε μελέτες για ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

αναλαμβάνουμε την κατασκευή και, βεβαίως, τη συντήρηση.

Εχουμε στο ενεργητικό μας δεκάδες εξειδικευμένα έργα ειδικών προδιαγραφών, υψηλής αισθητικής και ασφαλούς λειτουργικότητας.